Når leg gør dit barn klogere

0
1681

Når børn leger, så bliver de klogere – uanset, om det er rollelege, kreative aktiviteter eller puslespil, der er i fokus. Den frie leg er enormt udviklende i på flere niveauer, og dit barn behøver ikke lege noget specifikt eller voksenstyret. Lege er i sig selv små eksperimenter – og det er noget, der udfordrer hjernecellerne og er helt centralt for barnets udvikling.

Den frie leg styrker fantasien

Børn har altid leget og udforsket verden fra deres ståsted. Den frie leg styrker barnets fantasi og intelligens og lærer dem noget omkring den verden, vi færdes i. Nogle lege styrker den matematiske intelligens, andre lege styrker barnets motorik og sprogudvikling. Langt de fleste lege øger barnets vedholdenhed og koncentrationsevne. Når læring og leg mødes opstår der også sød musik. Undersøgelser har vist, at skoleelever lærer bedre og hurtigere, hvis kroppen er i bevægelse – derfor kan det undre, at de fleste timer i skolen er stillesiddende.

 

Når leg og læring mødes

Heldigvis ser man en legende tilgang i nogle fag, såsom idræt, hvor kroppen bruges og udfordres. Også i kemi, biologi og bioteknologi oplever eleverne en anderledes tilgang – nemlig den eksperimenterende, hvor de får lov til at udleve deres indre videnskabsmand. Læringen styrkes, når hænderne bruges, og eleverne selv er dybt nede i stoffet. De leger sig til viden. Det kunne fx være et eksperiment, hvor de skal undersøge væksten af bakterier efter et døgn i varmeskabe, hvor en given temperatur kan fastholdes. Eller andre små dyrkningsforsøg, hvor eleverne er med i hele processen.

 

Vi er så vant til at performe

Leg gør mennesker nysgerrige, kreative og sociale, og det er derfor vigtigt at lege hele livet. Hvis den frie leg forvandles til voksenstyret og målbar leg, så er legen en truet art, som vi skal værne om. Som voksne er vi så vant til at skulle performe og leve op til samfundets forventninger, men alt det skal vi kaste overbord og ikke overføre til børnenes univers. De behøver lære noget specifikt, som en voksen har sat i værk – selve legen er udviklende nok i sig selv, og derfor skal den beskyttes som er nyfødt barn.

 

Nærvær og åbenhed

Der sker noget særligt, når børn selv sætter rammerne for en leg, og den får lov at udleves på deres egne præmisser – uden noget særligt formål for øje. Børn giver slip, når de leger frit, og det giver plads til impulsive indfald og åbenhed overfor fællesskabet. Lidt som et band, der improviserer og sammen udvikler et stykke musik, der vokser ud af flere forskellige unikke idéer der smelter sammen til en. Den tilgang kunne vi godt bruge noget mere i vores hverdag, som for mange er præget af rutine og vaner. Fra børn skal vi lære det vigtigste i verden, nemlig at være nærværende og åbne.