Gode tips til nedrivning af hus

0
1130

Står du overfor at bygge nyt hus, og skal den eksisterende bygning på grunden rives ned, har du brug for både tekniske, juridiske og praktiske råd om projektet.

Nedrivning af hus er en teknisk krævende arbejdsopgave, som kræver forberedelse og indsigt i fremgangsmåde.

Herunder får du tips til at rive hus ned på den korrekte måde, som tager hensyn til den gældende lovgivning.

Tip #1: Få styr på lovgivningen

Mange gange kan det være en bedre investering på den lange bane at rive huset ned fremfor at gennemføre komplicerede, omfattende og dyre renoveringer. Når du vil sikre dig at gennemføre projektet korrekt, er det afgørende, at du forholder dig til de lovgivningsmæssige krav og regler på området.

Du skal tage udgangspunkt i Bygningsreglementets kapitel 1.7 (der specifikt omhandler nedrivning af bebyggelse).

Her vil du f.eks. finde information om, at nedrivningen skal anmeldes til kommunen minimum 2 uger før, projektet finder sted. Derudover finder du oplysning om, at højden samt grundfladen på bygningen skal oplyses i forbindelse med, at nedrivningen anmeldes til kommunen.

Tip #2: Husk at indhente nedrivningstilladelse i god tid

I mange situationer vil nedrivning af hus være et delpunkt i et byggeprojekt. Et byggeprojekt giver et tidsmæssigt overblik over, hvornår de forskellige faser skal være gennemført, så dit kommende hus kan stå færdigt til et bestemt tidspunkt.

Det er en god idé i forhold til dit byggeprojekt, at du får indhentet tilladelse til at påbegynde og gennemføre nedrivningen af den eksisterende bygning på grunden i god tid. Det kan føre til forsinkelse af dit kommende byggeprojekt, hvis sagsbehandlingstiden varer længere, end du havde kalkuleret med.

Hver sag behandles individuelt af kommunen, og der kan være særlige situationer, hvor der skal bruges ekstra tid på at behandle din anmodning om nedrivning.

Det kan være, der er særlige forhold omkring bygningen eller på din grund, som skal tages højde for.

Tips #3: Indhent flere tilbud på nedrivning

Vil du have det mest professionelle firma til at stå for opgaven med at rive bygningen ned, kan det svare sig at være ude i god tid med at indhente forskellige tilbud på din opgave. Dette kan tilmed give dig mulighed for at sammenligne tilbud og udpege dét, der måtte være det billigste for dig.

Her skal du være opmærksom på, at det ikke er nok kun at få et tilbud på prisen for nedrivningen. Et tilbud på denne type opgave skal være omfattet af en detaljeret kontrakt, hvori de forskellige aspekter omkring opgaven står beskrevet. Det gælder f.eks. i forhold til bortskaffelsen af affald og byggematerialer.

Hvis dette ikke er inkluderet i prisen, skal der gives et afslag.

Tip #4: Sørg for at få en fastlagt tidsplan for nedrivningen

Det er vigtigt, at du gennemgår en kontrakt, før du skriver under på den. Den gode kontrakt har detaljerede oplysninger om hvert et aspekt omkring nedrivningen. Der skal være en konkret tidsplan over arbejdet, så du har en deadline og en tidsfrist. Det kan være en god sikring for dig, at du på forhånd aftaler en dagbod med det firma, som skal stå for opgaven. Dette forpligter firmaet til at overholde tidsplanen. Skulle projektet blive forsinket, vil firmaet være forpligtet til at betale en dagbod pr. dag, som nedrivningen overskrider den fastsatte deadline i kontrakten.