Den moderne leder har mange ansigter

0
1193

De fleste har stødt på billedet, der visualiserer forskellen på en leder og en boss. Billedet viser bossen som diktatorisk, der bliver trukket frem af sine arbejdere, samtidig med vedkommende kommer med befalinger. Som kontrast går lederen i selvsamme billede forrest og hjælper arbejderne med at slæbe læsset.

Det er et meget godt billedet på, hvad der er sket i det moderne erhvervsliv. Hvor chefen før i tiden havde et distanceret forhold til sine medarbejdere og ledede med en mere autoritær stil, er chefen nu gået hen og blevet et integreret forgangsbillede for sine ansatte. Det er i de fleste tilfælde at foretrække. Det er dog ikke så nemt at praktisere, som det lyder.

’Machiavellistisk’ tilgang til ledelse

Mange forbinder den Machiavellistiske ledelse med ord som lusket, bedragerisk, intrigant, udspekuleret og ikke mindst; manipulerende. Til dem der ikke kender teorien, går den i korte træk ud på, at en leder skal skifte mellem at benytte sig af løven og ræven, den stærke og den snedige, for at nå sine mål.

Som moderne leder at optræde Machiavellistisk er med andre ord at mingelere med sine ansatte sådan, at de ikke kan gennemskue den egentlige agenda. Det lyder selvfølgelig ikke særlig smigrende, men det kan være en nyttig egenskab for en moderne leder at besidde fragmentarisk.

Det kan eksempelvis være i forhold til konflikthåndtering. Her er den egentlige agenda, at virksomheden skal fungere optimalt, men derfor kan du godt vise empati for de stridige parter. I Machiavellistiske termer benytter du dig af ræven for at komme konflikten til livs.

Det samme gælder, hvis du selvfølgelig benytter dig af gaver til dine medarbejdere. Det kan være store ting i form af en rejse eller mindre ting som at tilbyde at betale for en iPhone reparation, da telefonen er en vigtig del af arbejdet. Selvfølgelig får du det også godt af at glæde dine medarbejdere, men den egentlige årsag vil oftest være at øge tilfredsheden og motivationen og deraf effektiviteten.

Demokratisk og autoritær

På samme måde som en leder kan benytte sig af vekselvirkningen mellem løven og ræven, vil en god, moderne leder også benytte sig af en skiftevis demokratisk og autoritær ledelsesstil. Det kommer selvfølgelig også an på branchen, men i de fleste tilfælde, vil det være fordelagtigt at hælde til den demokratiske tilgang, men dine ansatte skal også vide, at du kan tage tyren ved hornene, hvis der ikke bliver leveret.

Du skal altså kunne operere som løven, hvis alt andet fejler. I mange virksomheder i dag er organisationsstrukturen i dag så flad, at det er svært at vide, hvem man skal henvende sig til, hvis det hele står og brænder. Hertil er løven oplagt.

Bliv fortrolig med dine ansatte

Igen, der kommer selvfølgelig an på selve virksomheden, og branchen du befinder dig i, men generelt kan det være en idé at skabe et fortroligt bånd med en håndfuld udvalgte ansatte. Med fortroligheden følger loyalitet. Evigt loyale medarbejdere er guld værd. De kræver ikke den samme pleje, og vil i mange situationer går den kendte ’extra mile’ for dig og virksomheden. I markedsføringsregi snakker man om ’relational marketing’. Det er konceptet, hvor man som virksomhed får en så tæt kontakt med kunden, at kunden går hen og bliver ambassadør for virksomheden. Konceptuelt er det det samme internt med sine ansatte.

Denne fortrolighed skal dog komme naturligt og må endelig ikke være noget, du pådutter medarbejderne. Du skal med andre ord benytte dig af ræven som tilgang, og tage chancerne når de løbende opstår.

Det kan være, at en medarbejder fortæller dig om sin finansielle situation, hvorefter du mere eller mindre implicit bistår med finansiel rådgivning eller henviser vedkommende til nogle, der kan hjælpe. En fintfølende håndtering af et sådan ømt område vil øge fortroligheden dig og medarbejder imellem.