Skal du arbejde i udlandet?

0
1492

Hvis du arbejder inden for tech-branchen vil det ofte være helt uundgåeligt at rejse med sit job – og langt de fleste vil blive tilbudt jobs i andre lande i løbet af deres karriere. Står du i samme situation, bør du læse med her, for der er faktisk en del regler på området. Og i mange tilfælde er der en del formalia, der skal på plads, før du kan påtage dig en arbejdsopgave eller et job i udlandet.

Hvad er formålet med din rejse?

Først og fremmest skal du være klar over, hvad den eventuelle opgave består af. Her er det relevant at spørge sig selv om:

  • Hvor lang tid kræves det, at mit ophold varer?
  • Hvilken type arbejdsopgaver skal jeg udføre?
  • Er det en arbejdsrelateret aktivitet, eller er det slet og ret et arbejde?
  • Hvilket land foregår arbejdet i?

Svarene på de ovenstående spørgsmål bestemmer, hvordan du skal gribe situationen an.

I Danmark kan nogle arbejdsrelaterede aktiviteter udføres på et visum, mens andre kræver en opholds- og arbejdstilladelse. Du kan læse mere om, hvilke typer af aktiviteter du kan udføre på et visum på www.nemfamiliesammenføring.dk, hvor du også finder udførlige guides der forklarer det punkt for punkt.

Vær dog opmærksom på, at du på et visum er meget begrænset af de aktivitetstyper, du må udføre. Ligeledes gælder et visum kun i en kort periode (op til 90 dage), så hvis du planlægger et længere besøg, eller du skal have en afgørende rolle i udviklingen af et produkt (fx hardware, en app og lignende), kræves det som regel, at du får en arbejds- og opholdstilladelse.

Undersøg det enkelte lands regler på området

Bliver du tilbudt et job i udlandet, kan der være stor forskel på fremgangsmetoden, processen, og hvilke krav og betingelser der stilles til dig. Det afhænger ganske enkelt af det land, du skal arbejde i.

Derfor er det vigtigt, at du undersøger de gældende regler for netop det land, som du ønsker at varetage et job i. Om du skal søge om opholds- og arbejdstilladelse eller visum i udlandet afhænger både af, hvor du skal arbejde, og om der er tale om en udstationering eller udlandsansættelse.  

Er der tale om udstationering i et andet EØS-land, behøver du som dansk statsborger hverken visum, opholds- eller arbejdstilladelse. Det eneste, du skal gøre, er at registrere dig hos de lokale myndigheder inden tre måneder. Herefter vil du få udstedt et opholdsbevis, som i dette tilfælde er ren formalia.

Hvis du derimod skal udstationeres eller udlandsansættes uden for EØS, skal du sandsynligvis bruge både arbejds- og opholdstilladelse samt visum. Er ansættelsen inden for EU (men uden for EØS), må du opholde dig i landet i tre måneder uden nogen særlig tilladelse – men du må ikke påtage dig et arbejde (hverken lønnet eller ulønnet).

Det er langt fra sikkert, at du kan få de rette tilladelser, selvom du allerede er rejst ind i landet. Derfor anbefales det, at du søger de rette tilladelse, før du rejser til udlandet, og før du påbegynder et arbejde.